OVK, en besiktning som utförs i Stockholm med jämna mellanrum

OVK är en besiktning som ska ske i Stockholm med intervaller på mellan tre och sex år. Det åligger dig att se till att det sker. Därför måste du boka tid.

Skulle din ventilation vara undermålig kommer det att visa sig vid en OVK-besiktning. Då ges du tillfälle att ordna så att det blir bra igen. Du kommer att behöva anlita någon som kontrollerar att din ventilation är som den ska. Sedan är det dags att anlita någon som rättar till felen om det visar sig vara några.

Det är viktigt att veta att det är du som äger eller förvaltar byggnaden som ska se till att det bokas in en tid då ventilationen kontrolleras. Du får med andra ord aldrig en kallelse utan håller ordning på det själv. En sak som gäller är dock att man gör en första OVK i samma veva som byggnaden står klar att tas i bruk.

OVK är en besiktning som sker oftare om det är barn i verksamheten

En certifierad OVK-besiktning i Stockholm sker med jämna mellanrum. Antalet år mellan intervallerna beror på vad fastigheten används till. När det handlar om verksamheter som involverar små barn eller sjuka människor görs besiktning oftare. Då rör det sig om vart tredje år.

De besiktningar som genomförs vart sjätte år kan gälla flerbostadshus, personalutrymmen eller kontorsbyggnader. Att kontrollera ventilationen är viktigt av den anledningen att en dåligt fungerande sådan kan innebära stora och svåra hälsorisker för dem som vistas dagligen i byggnaden.