Kategoriarkiv: Geoteknik

Geotekniker – central aktör i byggprojekt

Ingenting börjar byggas förrän en geotekniker har godkänt markens tillstånd. Det är ett viktigt uppdrag som utgör en direkt grundbult för alla byggprojekt.

Det är lätt att förivra sig när man har planer på att bygga nytt. Som ett nytt hus, till exempel. Du kanske har hittat en fantastisk tomt – nu är det alltså bara huset som fattas. Men innan du kan sätta igång och sätta spaden i marken gäller det att konsultera en geotekniker. Om du inte gör det, och sätter igång ändå, kan följderna bli fullständigt katastrofala

Geoteknikerns uppgift är nämligen att undersöka hur marken du vill bygga kommer att påverkas av arbetet. Det gäller inte bara hus utan även broar, vägar och andra projekt kopplat till exempelvis infrastruktur. Man undersöker då helt enkelt om marken är tillräckligt bra för att bygga på. Det är först när du får grönt ljus från geoteknikern du bör sätta igång.

Geotekniker lägger grund för bygget

Det en geotekniker i detalj undersöker är om det finns några risker för sättningar eller ras. Skred och erosion är också någonting som det måste tas höjd för. På så sätt har geoteknikern en central roll i själva byggandet, eftersom det är den personens slutsatser som utgör grund för om projektet överhuvudtaget är möjligt att genomföra. Ett exempel på experter inom området är www.geoteknikerna.se.

Sådana slutsatser är ingenting som du själv kan dra. Kompetensen hos geotekniker är hög. I regel har de oftast en bakgrund som civilingenjörer. Sannolikt har de också specialiserat sig på geoteknik eller gått någon motsvarande utbildning på en teknisk högskoleutbildning.