Kategoriarkiv: Deponi

Finns det återvinning & deponi i Stockholm?

Att arbeta med återvinning och deponi kräver stora arbetsytor och därför ligger dessa anläggningar utanför Stockholm men är ändå lätta för transporter att nå.

Företag som arbetar med återvinning och deponi tar bland annat emot schaktmassor, asfalt och betong men också snö, hästgödsel och trädgårdsavfall. Eftersom de olika materialen kräver olika förädlingssätt så krävs det att allt är sorterat när det kommer in till avfallsanläggningen. De åkare som transporterar material till anläggningen lämnar en deklaration om vad lasten innehåller. Därefter debiteras en avgift som grundar sig på vikt och typ av material.

Borrkax, det vill säga det fina stoft som bildas när man borrar i berg, är dyrast att lämna in till återvinning. Snö är, av förklarliga skäl, billigast om den inte är förorenad. Återvinning innebär att man tar emot material som sedan förädlas för att hitta nya användningsområden. Mycket material kommer från bygg- och rivningsbranschen där det mesta går att återvinna men en del material, exempelvis asbest, måste gå till deponi.

Återvinning & deponi Stockholm

I samband med att material från framförallt rivningsbranschen kommer till återvinningsanläggningen är risken stor att där finns material som är giftigt och inte går att separera eller på annat sätt är omöjligt att återvinna. Detta material går då till deponi eller slutförvaring. Allt annat material återvinns på olika sätt. Ett mycket uppskattat material är det organiska vilket bland annat innebär ris, stubb, trädgårdsavfall och råjord som schaktats bort från byggplatser.

Därför fokuserar man på återvinning av jord i Stockholm. Den förädlade jorden säljs till kunder som använder den till anläggning av exempelvis parker, golfbanor och trädgårdar. Att välja återvunnen jord är inte bara ekonomiskt lönsamt vid stora projekt utan dessutom ett bra val för vår miljö. En välorganiserad avfallsanläggning sparar in på transporter genom att erbjuda sina kunder möjligheten att lämna gammalt och hämta återvunnet material på samma plats.