Kategoriarkiv: Pålning

Säkra byggnaden med pålning

Med hjälp av pålning går det att säkra byggnader vid alla olika typer av markförhållanden. En åtgärd som i vissa fall är en förutsättning för byggnation.

När man talar om pålning så är det många som kan vara undrande över vad det egentligen är. Kanske går tankarna till de pålar som håller uppe bryggor eller broar som går över vatten. Och i så fall så är det tankar som faktiskt på många sätt är helt korrekta. Pålar är nämligen något som man sticker ner i marken för att hålla en byggnation stabil. Och kanske även torr. 

Utan pålning hade det varit svårt att bygga just broar och bryggor. Men det hade inte heller varit så säkert att bygga någon typ av byggnad över huvud taget i områden där det är vanligt med jordbävningar. Eller där det av någon annan anledning kan finnas mark som kan röra sig. På grund av översvämningar eller snösmältning exempelvis. 

Varför pålning?

Med hjälp av pålning går det att placera hus som ska stå på en synlig eller mycket ytligt liggande berggrund. Ett underlag som annars inte hade varit stabilt för ett hus att placeras på. Eller där det till och med hade kunnat innebära att huset börjar röra på sig under hala och kalla vinterdagar. 

Man använder också pålning när det handlar om mycket höga hus för att husen inte på något sätt ska riskera att falla omkull. Det kan vara lätt att förstå vid en anblick på stora städer där det kan vara mycket smala och höga hus som beger sig långt upp i skyn. Som i New York eller Dubai till exempel.

Pålning med olika material

Idag finns det flera olika material som kan användas vid en pålning. Det sker fortfarande pålning med pålar av trä. Även om det blir mer och mer ovanligt när det handlar om byggnationer av annat än just bryggor eller broar, där pålarna ganska enkelt går att byta ut vid slitage. 

Det vanligaste inom pålning är dock en kärna av armeringsjärn som gjuts in i betong. Det är en blandning som gör att pålarna kommer att tåla en hög vikt och att de dessutom kan borras, och gjutas ner i berggrunden. Därför är det också ofta vanligt att dessa pålar kan vara mycket långa. Upp till hundra meter eller till och med mer än så. För mer information gå in på www.pålning.nu.