En ställning i Stockholm är en trygg arbetsplats

Ett arbete på en husfasad där höjden är mer än två meter måste göras med största möjliga säkerhet. En ställning i Stockholm kan antingen hyras eller köpas.

I vårt land har vi relativt rigorösa bestämmelser hur en arbetsplats ska vara utformad för att arbete ska kunna utföras under trygga förhållanden. Ändå kan vi ofta höra talas om allvarliga olyckor som inträffar på byggarbetsplatser. Förklaringarna till detta kan vara många. En byggarbetsplats är ju dynamisk och förhållandena ändras i takt med att ett bygge utvecklas.

Om en husfasad ska renoveras utförs arbetena med naturnödvändighet utomhus. Väder och vind kan utgöra utmaningar för den som gör jobbet. Vinden kan ta tag i både människor, material och redskap. Men förutom att ha stabila byggställningar går det att komplettera med väderskydd och då kan de flesta jobb utföras oavsett väderlek.

Säkert bygge med ställningar i Stockholm

För en utomstående betraktare kan det vara fascinerande att se hur ett bygge i flera våningar successivt växer fram. Går det verkligen att bygga hus när det regnar och snöar? Kommer det inte att regna in i huset så att trädetaljer och annat skadas. Hur kul är det för en byggarbetare att jobba när regnet öser ner? Och hur lätt är det inte att halka och skada sig när väderförhållandena är eländiga för utomhusarbete?

Med en byggställning i Stockholm blir livet enklare för en byggnadsarbetare. Vid arbete på en fasad är det obligatoriskt att arbetet ska utföras på en ställning. En fasadställning monteras modul för modul. Ställningen ger en stor arbetsyta och den tål givetvis stora belastningar. Sådana ställningar är vanliga vid arbeten vid höghus. Om en fasad på ett lägre hus ska repareras eller målas kan en rullställning räcka till. En sådan ställning kan successivt flyttas förutsatt att marken är tillräckligt hård och jämn.