Det går att förebygga stopp i avlopp

Stopp i avlopp kan ställa till stora problem, särskilt om rören också går sönder och börjar läcka. Men det går faktiskt att helt slippa avloppsstopp.

För fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar är regelbundet underhåll det bästa. Det samma gäller faktiskt rörstammarna. Med hjälp av stamspolning vart tredje till femte år kan man helt slippa problem med stopp i avlopp. Smuts, fett och annat som fastnar i avloppsrören sliter också på dem. Genom att regelbundet spola rent rörstammarna förlänger man också deras livslängd.

På så vis sparar man också pengar. Inte minst för att man slipper åtgärda läckage och fuktskador orsakade av rörledningar som har gått sönder då rören har kleggat igen. Att regelbundet utföra en stamspolning kan också göra att man får ut ett bättre pris vid en försäljning. Detta då de flesta vill veta i vilket skick rörstammarna är.

Vad gör man vid akut stopp i avlopp?

Vid en stamspolning spolas hett vatten in i rörledningarna under ett noga uträknat tryck. Det heta vattnet löser upp fett, smuts och tvålrester och rören spolas rena. I samband med att man gör en stamspolning kan det vara bra att också göra en rörfilmning. Då filmas rören invändigt med hjälp av en liten videokamera.

Då ser man i vilket skick rörstammarna är och om det finns skador. Ofta hinner man då åtgärda rören innan de går sönder och börjar läcka. Akut stopp i avlopp avhjälps också med stamspolning. Det finns företag som är experter på stamspolning och som även har tillgång till VVS-tekniker.