Författararkiv: olivia

BIM – koordinering av byggprojekt

Att leda ett byggprojekt ställer stora krav på förmåga att styra och samordna olika discipliner och yrkesgrupper. Varför inte utnyttja en samordnare av BIM?

Många större bygg- och anläggningsprojekt är komplexa till sin natur. Redan i planeringsstadiet ska insatser från arkitekter, ingenjörer och underentreprenörer samordnas till en helhet. I genomförandet deltar flera yrkeskategorier och deras insatser ska planeras i tid och rum. Kan vi då utnyttja modern datorteknik för att säkerställa att ett projekt blir slutfört på ett framgångsrikt vis?

Den som ansvarar för ett byggprojekt kan idag utnyttja BIM-teknik eller Building Information Modeling. I en sådan modell kan en stor mängd data hanteras av kraftfulla datorer. Olika projektörers 3D-modeller kan samordnas till en enda. Projektledaren kan i ett tidigt skede se om olika aktörers arbeten kan riskera att kollidera.

Projektledare tar stöd av BIM

Du har länge arbetat som projektledare i ett större byggbolag, där du har företagsledningens och styrelsens förtroende. Ditt senaste projekt blev dock inte helt lyckat. Tidsplanen drogs över och kostnaderna överskred den budget du ursprungligen lagt fram. Du har fått ett nytt uppdrag, där en jungfrulig större tomt skall exploateras och ett stort antal hyreshus ska byggas.

För att slippa stå till svars för ett misslyckande och lämna “den obotfärdiges förklaring”, tänker du ta hjälp av BIM. Du kontaktar ett konsultföretag som kan modellera ditt projekt i en avancerad datormodell. Med teknikens hjälp får du löpande god kontroll så att tidsplan och kostnadsutvecklingen kan följas. Skulle något oförutsett inträffa i projektets genomförandefas får du möjlighet att parera och göra erforderliga justeringar.

Hitta hantverkare i Stockholm som passar ditt byggprojekt

Ska du renovera något i lägenheten i Stockholm? I så fall behöver du hjälp av flera olika typer av hantverkare. Vissa av dem måste även vara certifierade.

Det är sällan det räcker med att bara anlita en snickare när man ska renovera. Ofta behöver man även hjälp av både rörmokare, elektriker, plattsättare och målare. Gäller det installationer i badrum och andra våtutrymmen måste hantverkarna även inneha våtrumscertifikat. Som beställare är man skyldig att förvissa sig om att de hantverkare man anlitar har rätt auktorisation.

Anledningen till att det är så viktigt att anlita certifierade hantverkare är att lagen i vissa fall kräver detta, men också för att hemförsäkringen ska gälla. Försäkringsbolagen ersätter nämligen inte skador som uppkommit på grund av felinstallationer som utförts av icke certifierade hantverkare. Felaktiga installationer kan leda till fuktskador, men även eldsvådor och dödsolyckor.

Ofta billigare med hantverkare som erbjuder totalentreprenad

All typ av renovering bör planeras noga och i god tid. Gör först upp en budget och kontakta hantverkare i Stockholm och be om en offert. Ofta är de hantverkare som erbjuder totalentreprenad billigare. Att låta en och samma hantverkare ansvara för hela renoveringen sparar också tid.

Det är viktigt att man kontrollerar den hantverkare eller byggfirma som man tänker anlita. Be om referenser och ring upp dessa och ställ frågor. Det kan också vara klokt att googla företaget för att se om det kommer upp några dåliga recensioner. Slutligen bör man ringa Skatteverket för att kontrollera att företaget inte har några obetalda skatter.