Att leva i timmerhus

Ett timmerhus är någonting mer och bättre än en vanlig bostad i trä. Timmer betyder att man bygger med ett betydligt grövre material än plankor. Detta inverkar på både utseende och miljö.

Alla vill vi bo bra. Hemmet ska vara den trygga platsen där vi kan vara oss själva. Där samlar vi kraft och där väljer vi vårt sällskap noga. Där inreder vi helt efter eget huvud. Bostaden skyddar oss från vädrets makter och ska vara oss till glädje.

Ofta väljer vi en begagnad bostad och bygger alltså inte nytt. Då får vi förhålla oss till de material och de förhållanden som redan finns. Andra gånger har vi en plats men inte ett hus. Då har vi ett unikt tillfälle att faktiskt själva sätta vår prägel på boendet på ett sätt vi inte annars kan. Utseende och storlek och val av utrustning och standard ligger helt i våra egna händer.

Huset som är olikt andra hus

Ett hus tillverkat av timmer och glas ser inte ut som alla andra hus. Det ser, faktiskt, mycket bättre ut. Den speciella formen och utseendet öppnar upp och ger din fantasi tillfälle att spela. Hur gör jag detta till mitt eget hus?

Ett hus av timmer är mer än bara vackert. Det är också energieffektivt och erbjuder en inomhusmiljö som är naturligt hälsosam. Timmer reglerar värme och luftfuktighet på ett naturligt och behagligt sätt. De levereras också med smarta funktioner i framkant som bidrar till komforten. Ett timmerhus är helt enkelt ett bra boende. Läs mer om hus tillverkat av timmer på denna webbsida: https://www.timmerhus.biz/