Relining i Stockholm – undvik stambyte

Att tvingas göra stambyte i en fastighet är inget som vare sig fastighetsägare eller de boende ser fram emot. Med relining i Stockholm kan detta undvikas.

Vi behöver inte ha mycket fantasi för att inse att avloppsledningar inte ständigt kan ta emot allt möjligt utan att protestera. Men avloppsledningarna hör inte av sig. De sätter igen eller blir sönderfrätta, vilket i sin tur kan ge läckage eller stopp i avlopp. Den förste som får kännedom om ledningarnas tillstånd är sannolikt fastighetsskötaren.

Varför uppstår problem med avloppsledningar? En orsak är att de får ta emot matavfall med fettinnehåll. Visst kan det vara bekvämt att spola ut sås i en diskho, men helst bör sådant samlas ihop och hanteras som matavfall.

Relining i Stockholm – förstärker rören

Den som äger ett bestånd av hyreslägenheter bör med jämna mellanrum undersöka avloppsrörens tillstånd. En klok åtgärd är att anlita ett företag som kan fotografera rören med en specialkamera. Fastighetsägaren får då ett dokument som visar om det finns avlagringar i rören eller om det finns skadade rör. Avlagringarna kan tas bort med högtrycksspolning men skadade ledningar måste självklart repareras.

Ett bra sätt att förlänga avloppsrörens livslängd är att åtgärda dem genom relining. I befintliga rör läggs då en kraftig och stryktålig plastslang som härdas mot rörets insida. Tekniken med relining har förekommit i vårt land sedan 1990-talet och är därmed väl utprovad. Efter att processen med relining genomförts fotograferas avloppsrören återigen så att fastighetsägaren får säkerställt att allt är i sin ordning.