Brandtätning i Stockholm – därför är det viktigt

Brandtätning räddar liv. Den saktar ner brandförloppet och gör att människor hinner ta sig ut ur byggnaden i Stockholm innan det är för sent. Här är några tips.

Brandtätning gör man först och främst för att rädda liv. En komplett brandtätning försvårar för elden och röken att sprida sig. På så vis vinner man viktig tid och chanserna att man ska hinna utrymma byggnaden innan det är för sent ökar. Men det gör också att brandkåren i större utsträckning får kontroll över elden och kan begränsa skadorna.

Brandtätning görs vanligtvis i samband med att man bygger och innebär att man tätar hålrum och genomföringar med stenull. På så vis skapar man en så kallad brandcell. Man kan sällan helt hindra elden från att sprida sig vidare men man saktar ner brandförloppet.

Brandtätningen kan påverkas negativt av en renovering

Vid brandtätning i Stockholm måste man ta hänsyn till flera olika faktorer. Detta eftersom brandtätning alltid ska anpassas till den specifika byggnaden och hur den används. Men man måste även ta hänsyn till luftfuktighet eftersom detta påverkar vilka olika tätningsmaterial man ska använda. I en kulvert på ett sjukhus är luftfuktigheten ofta lite högre och då måste man i stället använda sig av silikon.

Brandtätning kräver särskild kunskap och därför ska man ta hjälp av en expert. Det är viktigt att känna till att brandtätning kan ta skada av renoveringar. Tar man exempelvis ner en vägg eller drar nya rör kommer detta att påverka brandcellen negativt. Därför ska man efter en renovering alltid låta en expert på brandtätning göra en besiktning.